آموزش و سلامت

نام مسئول: اعظم باقري

سمت: سوپروایزر آموزش

سابقه کار در بیمارستان: 11 سال

شماره تماس: داخلی 159

 

واحد آموزش

اهمیت آموزش به کسی پوشیده نیست و می­ توان آن را به چراغی تشبیه کرد که با انوار خود تاریکی­ ها را روشن و راه رسیدن به اهداف را به ما نشان می­ دهد. از آنجا که تمایل به یادگیری، تکامل اطلاعات و کسب تجربه­ های علمی ( که از آن به عنوان توسعه نیروی انسانی یاد می­ شود.) از مهمترین خواسته­ ها و نیازهای انسانی می­ باشد. نتها راه عملی ساختن این امر مهم آموزش می­ باشد و این کار موقعی لذت­بخش و پویا خواهد بود که دانش و آموخته ها منجر به عمل گردد.

رسالت واحد آموزش

واحد آموزش بیمارستان ایرانیان به عنوان متولی آموزش در بیمارستان؛سعی در ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات آموزشی مستمر، موثر و کارآمد در راستاء منشور حقوق بیمار، حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جامعه، به کلیه کارکنان می نمائید.

همچنین تلاش بسیار در آموزش به بیمار و خانواده در زمینه بیماری، درمان و مکانیسم­ های سازگاری و افزایش مهارت ­ها دارد.

تلاش واحد آموزش در زمینه آموزش به بیمار و خانواده، حفظ و ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری، بازگشت سلامتی و سازگاری با اختلال در عملکرد بیماران می­ باشد که این امر منجر به افزایش رضایتمندی بیمار و خانواده، کاهش اضطراب، کاهش دوره بستری، کاهش هزینه­ های درمانی- بهداشتی و اطمینان از تداوم مراقبت­ ها می­ شود. برای رسیدن به این اهداف، آموزش  به صورت چهره به چهره به بیماران در بدوورود، حین بستری و ضمن ترخیص ارائه می ­شود.

در حین بستری بیمار با توجه به نیازسنجی از وی و خانواده آموزش ­های خودمراقبتی، در زمینه بیماری فعلی، داروها، عوارض داروها، پیشگیری از عود بیماری و … برنامه­ ریزی می­ شود.

آموزش ­های ضمن ترخیص بیمار برای خانواده جهت مراقبت در منزل از بیمار، عوامل موثر در عود بیماری، طریقه مصرف دارو­ها و عوارض داروها به طور جامع و کامل با ارائه پمفلت آموزشی ارائه می­ شود.

جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی خانواده ها، از طریق دفتر سلامت اقدام به برگزاری جلسات آموزشی با تعیین وقت قبلی با توجه به نیازهای آموزشی می شود.

دفتر سلامت بیمارستان ایرانیان در راستای رسالت مرکز؛ آموزش و ارتقاء سلامت جامعه را مدنظر قرار ­می ­دهد و ارزش­ های محوری مرکز، همانا ارتقاء سطح ایمنی، سلامت و رضایت بیمار با رعایت اخلاق حرفه ­ای، احترام به ارزش­ های انسانی و حفاظت از جان انسان­ها با توانمندسازی بیماران و خانواده ی آنها می­ باشد.

در راستای اشاعه­ ی فرهنگ خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری، سمینارهای فصلی  توسط دفتر سلامت با دعوت از نهادهای، سازمان­های مختلف برگزار می­ شود.

j