مسئول بهبود کیفیت

نام مسئول: الهام بابایی تعلقی

سمت: مددکار اجتماعی و مسئول دپارتمان رواشناسی، مسئول بهبود کیفیت  (دارای مدرک مهندسی کیفیت از سازمان مدیریت صنعتی)

مدک تحصیلی: کارشناسی [علوم اجتماعی – مددکاری اجتماعی] و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس: داخلی ۲۳۲

ایمیل : elhambabaee29@yahoo.com

 

شرح وظایف و فعالیت ­ها

 1. مطالعه دقیق استاندارد های اعتباربخشی بیمارستان و درک جامعیت و پیوستگی موضوعات
 2. هماهنگی و پیگیری جهت تدوین و بازنگری سالانه  برنامه استراتژیک  بیمارستان
 3. تدوین برنامه بهبود کیفیت  فراگیر بیمارستان
 4. تدوین فرمت های یکسان برای مستند سازی فعالیت ها و استانداردهای اعتبار بخشی
 5. برنامه ریزی و هدایت کمیته های بیمارستانی
 6. هماهنگی جهت برگزاری جلسات و کمیته های  مرتبط و پیگیری مصوبات مربوطه
 7. نظارت مستمر و انجام ارزیابی های دوره ای باتاکید بر حضور میدانی و مبتنی بر شاخص های تدوین شده (براساس استانداردهای  اعتباربخشی )‌ به منظور اطمینان  از  پیشرفت برنامه
 8. بازنگری و به روز رسانی برنامه های تدوین شده  مرتبط با استانداردهای  اعتباربخشی
 9. ساماندهی و پیگیری  فعالیت های  ترویجی، فرهنگ سازی  واطلاع رسانی در راستای بهبود کیفیت و پیاده سازی استانداردهای  اعتباربخشی
 10. پیگیری و پیشبرد برنامه های سیستم مدیریت کیفیت (EFQM) ، شش سیگما، روش تاگوچی،و… همگام با فعالیت های مرتبط با اعتبار بخشی  در راستای بهبود  کیفیت خدمات بیمارستان و طرح نظام تحول سلامت
 11. ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اولویت های استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای ان در قالب برنامه عملیاتی در کل بیمارستان
 12. تخصیص منابع به بخش ها و واحدها به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان 
 13. نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان
 14. مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیماران
 15. نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی بر اساس انها در تمام بخشها و واحدهای بیمارستان
 16. پیگیری خط مشی های تحویلی به بخش ها و فرایند ها و ارتقای مستمر آنها
 17. تحویل گرفتن فرم های رضایتمندی پرسنل هر سه ماه یکبار
 18. پایش فرم های رسیدگی به شکایات بطور فصلی
 19. همکاری با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان در زمینه تحلیل و آنالیز موارد گزارش شده از خطا و حوادث و تدوین RCA  
 20. انجام ممیزی بالینی بخش ها و واحدها ی بیمارستان در پایان سال
j