آزمایشگاه

مسئول واحد: دکتر محمد حسین صادقی

مدارک تحصیلی:‌ دکترای علوم آزمایشگاهی

سابقه کار در بیمارستان: 20 سال

آزمایشگاه بیمارستان ایرانیان دارای بخش­ های بیوشیمی، خون­ شناسی، ایمنی ­شناسی، هورمن­ شناسی، انگل ­شناسی، میکروب­ شناسی و قارچ ­شناسی می­ باشد. آزمایشگاه مجهز به دستگاه­ های اتوانالایزر، سل کانتر، الایزاریدر و دستگاه وایداس می­ باشد. در این آزمایشگاه چکاپ سالیانه، آزمایشات استخدامی و آزمایشات بهداشتی مهد کودک و ادواری، آزمایش بیلی ردبین نوزاد بدون رگ­ گیری و آزمایشات پیش از ازدواج انجام می ­شود.

ساعات کاری آزمایشگاه از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ شب روزانه و از ساعت ۲۰ به بعد آزمایشگاه آنکال می­ باشد. (طی برنامه مشخص) برنامه آزمایشگاه در ایام تعطیل دایر می باشد. 

شماره تماس آزمایشگاه: ۴۴۷۰۴۷۰۱ داخلی ۲۰۹

شماره فکس: ۴۴۷۰۴۷۰۱

 

فهرست آزمایشاتی که در آزمایشگاه  بیمارستان ایرانیان انجام می شود:

آزمایشات بخش بیوشیمی :

FBS SGPT CALCIUM Ur.pro 24h
CHOLESTROL ALK PHOS Ur.cr 24h
TRIGLYCERIDES CPK NA Ur.ca 24h
HDL CPK-MB K Ur.urea24h
LDH TROPONIN Li Ur.Na24h
URIC ACID BILLIROBINT-D TOTAL PROTEIN HBA1C
PHOS UREA TIBC Indirect.coombs
SGOT CREATININE IRON  

(بقیه آزمایشات درخواستی بیوشیمی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات بخش هماتولوژی :

CBC
ESR
PT-PTT
RETIC
CT-BT
B.G

(بقیه آزمایشات درخواستی هماتولوژی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات  بخش سرولوژی:

Wright P.P.D
2ME RPR
WIDAL ASO
CRP Coombs wright

RF                      

HSCRP

Indirect Coombs

(بقیه آزمایشات درخواستی سرولوژی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات بخش هورمون شناسی :

T3 FSH FERETIN BETA-HCG
T4T4 LH VIT D3 h.pylori
T3UP TESTESTRON PSA  
TSH PROLACTIN FREE PSA  vitamin B12

(بقیه آزمایشات درخواستی هورمن شناسی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات ایمنولوژی :

HBS Ag
HCV
HIV

HBS.AB

 HBC Antigen    

(بقیه آزمایشات درخواستی ایمنولوژی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال  فرستاده می شود.)

آزمایشات بخش آنالیز ادرار و میکروب شناسی :

U/A-U/C کشت حلق
کشت خون(B/C) Semen-کامل و کشت
اسکاچ تست Stoolو S/C(کشت )

(بقیه آزمایشات درخواستی بخش آنالیز ادرار و میکروب شناسی به آزمایشگاه طرف قرارداد با رعایت اصول نقل و انتقال فرستاده می شود.)

 

j