امور مالی

مسئول واحد: مسعود هزارجریبیان

سمت: مشاور امورمالی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد امور مالی

سابقه کار در بیمارستان: ۳ سال

 

 

 

 

امور مالی بیمارستان خارج از بیمارستان در ضلع شرقی محوطه بیمارستان واقع گردیده که در حال حاضر چهار نفر پرسنل مشغول بکار هستند و از سیستم ­های مالی و HIS شرکت طرح داده پیشرو استفاده می­ نمایند.

وظایف به­ شرح ذیل به آنها محول گردید:

  1. همکار شمار یک: مسئول پرداخت حق ­الزحمه و کلیه مطالبات پزشکان و پرسنل و صدور اسناد مربوطه
  2. همکار شماره دو: مسئول صدور اسناد مالی و صدور چک و صدور اسناد کلیه بیمه­ های طرف قرارداد بجز بیمه ایران
  3. همکار شماره سه: مسئول صدور و رسید انبار و حواله انبار(از نظر قیمت) و صدور اسناد مربوطه، صدور اسناد صندوق
  4. همکار شماره چهار: مسئول صدور اسناد و بیمه ایران (ارسالی و وصولی به همراه کسورات)، جمع­ آوری مدارک و صدور سند تنخواه گردان

 

j