تغدیه و رژیم درمانی

معرفی مسئول: لیلا حاجی سلطانی

سمت: کارشناس مسئول تغذیه

تحصیلات : کارشناس علوم تغذیه، شماره نظام پزشکی ت-۱۴۲۳

سابقه کار در بیمارستان: ۱۴ سال

شماره تماس: داخلی ۱۰۷

 

تاریخچه تغذیه در یونان نشان می‌دهد که مردم یونان باستان برای تغذیه اهمیت زیادی قائل بودند و این جمله به آنان منسوب است که: برای تقویت روح هرگز جسم را نباید فراموش کرد و باید مردم را با ورزش و غذای مناسب تربیت کرد.                                                              

بقراط نیز نصایح و توصیه‌هایی در زمینه مصرف یا عدم مصرف بعضی از غذاها به بیماران خود می‌کرده ‌است و اکثر پزشکان یونان باستان رژیم ­درمانی را به عنوان بخش مهمی از معالجه بیماری­ ها بکار می‌بردند. زکریای رازی که از دید عده زیادی پدر علم تغذیه شناخته شده توصیه‌های مختلفی در زمینه رژیم ­های غذایی دارد. همچنین در کتاب حفظ الصحه اثر اسرف بن محمد در زمینه تغذیه و رژیم در دوران مختلف زندگی مطالبی سودمند عنوان شده‌است.

تغذیه :

نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهم‌ترین عامل بقای زندگی و حفظ سلامت روحی و جسمی انسان می‌باشد. تغذیه صحیح رشد را میسر می‌سازد، به تندرستی و طول عمر می‌انجامد و با تأثیر بر روی مغز و روان سبب رشد فکری می‌گردد.

تعریف علم تغذیه :

از نظر علمی تغذیه عبارت است از مجموعه فعل و انفعالاتی که موجب می ­شوند موجودات زنده مواد مغذی را دریافت داشته و آنها را به مصرف رشد و نمو نوسازی بدن برساند. به عبارت دیگر هرگاه هر ماده غذایی پس از خورده شدن و هضم شدن به مصرف ترمیم، نگهداری، رشد و نمو بافت‌های مختلف بدن و سایر اعمال حیاتی آنها برسد، غذا نامیده می ­شود.

تعریف رژیم درمانی:

اصطلاح رژیم درمانی یا درمان با رژیم (Diet-therapy) به معنای استفاده از رژیم غذایی نه فقط برای بیماران بلکه برای افراد سالم نیز است. بدین معنی که افراد سالم نیز باید به نوبه خود از رژیم­ غذایی مناسب استفاده کنند تا بدین وسیله از ابتلا به سوءتغذیه مصون مانده و از سلامت کامل برخوردار شوند. در حقیقت رژیم ­شناس (Dietition) کسی است که تمام اطلاعات و دانش خود را در راه کمک به برقراری و بهبود سلامت بشر بکار گیرد.

سیاست واحد تغذیه در بیمارستان روانپزشکی ایرانیان این است که بخش تغذیه با همکاری سایر اعضاء تیم درمان، بتواند رابطه صحیح بین تغذیه و نوع بیماری برقرار سازد و از طریق ارزیابی تغذیه­ ای بیماران بتواند با ارائه مشاوره تغذیه لازم در راستا بهبود بخشیدن و ارائه خدمات غذایی مناسب جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت بیماران موثر باشد.

واحد تغذیه در بیمارستان تخصصی روانپزشکی ایرانیان در دو حوزه زیر فعالیت می کنند:

۱) واحد تغذیه و رژیم درمانی 

۲) واحد مدیریت خدمات غذایی

الف) واحد تغذیه و رژیم درمانی 

 1. انجام ارزیابی تغذیه و رژیم­ درمانی و تدوین و تجویز رژیم ­درمانی برای بیماران بستری (دیابتی، فشارخونی، کلیوی وقلبی)
 2. تدوین و تجویز رژیم ­درمانی برای بیماران بستری (با فرم ارجاع پزشک)
 3. انجام ارزیابی تغذیه و رژیم ­درمانی و تدوین و تجویز رژیم ­درمانی برای بیماران بستری براساس فرایند غربالگری و ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران.
 4. آموزش گروهی رژیم ­درمانی برای بیماران
 5. تدوین و تجویز رژیم ­درمانی برای مراجعین سرپایی
 6. آموزش تغذیه و رژیم ­درمانی به پرسنل واحد تغذیه و پایش آن و سنجش اثربخشی آنها در پرسنل واحد تغذیه
 7. آموزش تغذیه و رژیم ­درمانی به پرسنل بیمارستان و پایش آن و سنجش اثربخشی آنها در پرسنل
 8. آموزش تداخل غذا و دارو به بیماران
 9. دادن نظرات مشورتی و همکاری با بیماران و یا سایر کارکنان بیمارستان (با واحدهای دیگر در مورد تغذیه و رژیم مربوطه)
 10. دادن نظرات مشورتی در زمینه امور تغذیه به واحدهای اجرائی و یا آموزشی مربوط درصورت لزوم
 11. شرکت در کمیته تغذیه
 12. آگاهی و تسلط کامل در زمینه اعتبار بخشی در واحد تغذیه
 13. شرکت در دوره ­های آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارشناس تغذیه (آموزش مدون)
 14. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
 15. تهیه و تدوین برنامه بهبود کیفیت در واحد تغذیه
 16. تهیه و تدوین شاخص ­ها، فرایندهای بالینی و غیربالینی در واحد تغذیه
 17. ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه از واحد تغذیه به معاونت درمان دانشگاه ذیربط (پنل مدیریتی)
 18. تهیه پمفلت­ های آموزشی برای بیماران و پرسنل

ب) واحد مدیریت خدمات غذایی

 1. تهیه و تدوین برنامه غذایی بیمارستان بر پایه نیاز بیماران و پرسنل
 2. تهیه و تدوین برنامه غذایی رژیمی بیمارستان بر پایه نیاز بیماران
 3. به کارگیری استانداردها (براساس فرایندهای مدیریت خدمات غذایی)
 4. تهیه و تدوین رژیم غذایی بیماران (بر اساس دستور پزشک و لیست ارسالی از بخش ­های بستری)
 5. آموزش به پرسنل واحد تغذیه در جهت اجرای فرایندهای خدمات غذایی
 6. همکاری لازم با واحد بهداشت محیط در جهت اجرای فرایندهای مدیریتی خدمات غذایی
 7. پیگیری موارد مشکلات خدمات غذایی ( گزارش سوپروایزر در دفتر پرستاری به واحد تغذیه)
 8. رضایت­ سنجی بیماران بستری، همراهان، پرسنل در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات غذایی
 9. انتخاب مواد غذایی سالم از مراکز معتبر غذایی
 10. مدیریت و سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت­ ها و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 11. تعامل و هماهنگی با سایر کارکنان واحد تغذیه و مقام مافوق در جهت بهبود ارائه خدمات غذایی
 12. سرپرستی و نظارت بر تامین تجهیزات و تدارکات مورد نیاز مدیریت تحت سرپرستی و انعکاس به مقام مافوق
 13. سرپرستی و نظارت بر تهیه و نگهداری، پخت، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم ­غذاها و با درنظر گرفتن مقررات بیمارستانی و معدوم ­سازی مواد غذایی فاسد شده در صورت نیاز
 14. برنامه ­ریزی جهت آموزش و اگاه ­سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد
 15. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
 16. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
 17. ثبت گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط( شامل درخواست ­ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها و نقایص و..)
 18. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه کیفیت و خدمات آن
 19. برنامه ­ریزی در جهت اجرای استانداردها

 

j