بهداشت محیط

 

مسئول واحد :صبا توانا

سمت : مسئول بهداشت محیط

مدارک تحصیلی: کارشناسی ­ارشد محیط­ زیست از دانشگاه علوم و تحقیقات.

سابقه کار در بیمارستان : 1 سال

شماره تماس: داخلی ۱۰۸

 

 

 

بهداشت محیط: مجموعه فعالیت هایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط انجام می گیرد، به طوری که عوامل بیماری زای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع یابند. از این رو با کنترل عواملی در خصوص بهداشت محیط می توان موجب سالم سازی محیط بیمارستان شده و از اشاعه بیماری به داخل و همچنین انتقال آن به خارج بیمارستان جلوگیری نمود .

محیط به مجموعه ای از شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آنها بر زندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد. طبق تعریف، شامل آب، هوا و خاک و روابط بین آنها و کلیه موجودات زنده می باشد. بر این اساس هدف بهداشت محیط کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقا و سلامتی انسان اعمال می کنند.

فعالیت بهداشت محیط بسیار گسترده و متنوع بوده و برنامه های مختلفی اعم از عملیات مهندسی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اقدامات اصلاحی را شامل می گردد.

بر این اساس مهمترین هدف بهداشت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان و تشخیص و پیشگیری، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل تلقی می گردد. بهداشت محیط به طور موکد سلامتی انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری می کند و کیفیت محیط و حفظ سلامتی اکوسیستم ها را به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد.

برخی از مهمترین برنامه های بهداشت محیط عبارتند از :

 1. پیشگیری از بیماری های واگیردار
 2. نظارت بهداشتی بر تهیه و توزیع مواد غذایی
 3. نظارت بهداشتی بر بخش های مختلف بیمارستان
 4. کنترل بیماری­ های ناشی از مواد غذایی و  مسمومی ­ها
 5. کنترل مواد زائد خطرناک
 6. کنترل حشرات و جوندگان
 7. تصفیه و دفع فاضلاب
 8. مدیریت مواد زائد جامد 
 9. کنترل فرایندهای پاکسازی، گندزدایی و ضدعفونی
 10. کنترل آب آشامیدنی
 11. برنامه ­های آموزشی و تهیه پمفلت ­های آموزشی

 

j